KVK HOOIKT
Ongevalsaangifte (Update 19/10/2014)


GOED OM WETEN VOOR ONZE SPELERS ! !!

WAT BIJ EEN ONGEVAL ???

*
Onmiddellijk na het ongeval of de kwetsuur dient de speler een ongevalsaangifte te vragen
op het SPORTCENTRUM of aan Wim Arras

*De speler meldt zich vervolgens aan bij een dokter naar keuze en laat zich onderzoeken.
De dokter vult de aangifte in op de rugzijde. Hierna biedt u zich aan bij Wim Arras met de
door de dokter volledig ingevulde aangifte en een strookje van uw ziekenfonds
.
Dit binnende 10 dagen na het ongeval of de kwetsuur,zoniet wordt de aangifte door de K.B.V.B.
geweigerd !! Wij vullen de voorzijde in en zenden het formulier door naar de K.B.V.B.

* Bij behandeling van uw ongeval vraagt u steeds de nodige bewijsstukken van alle betaalde
kosten ( zelfs in de apotheek ).Na genezing of herstel vraagt u aan uw behandelende
geneesheer een genezingsattest . Hierna biedt u alle onkostenbriefjes aan bij uw ziekenfonds
en laat u een afrekening maken ( verschilstaat ) .Het genezingsattest, samen met de
afrekening van het ziekenfonds en eventueel uw apotheekkosten bezorgt u aan Wim Arras


* Enkele weken later zal u worden uitbetaald door de club ( Wim Arras ); LET WEL OP !!!
Dit is de opleg uitbetaald door de K.B.V.B. boven de tussenkomst van de mutualiteit en zoals
voorzien volgens de polis van de K.B.V.B. ( vrijstelling € 9,90 )
* Er is geen tussenkomst voorzien voor : prothesen,tendinitis,gips,taping,laserbehandeling,
het huren van krukken,supplementen verblijf van 1 of 2 persoonskamer + erelonen,radioscopie.

* BELANGRIJK !!! Wanneer u naar de kinesist moet, ALTIJD het voorschrift van de
dokter binnenbrengen om toelating van de K.B.V.B. te bekomen. Bij verlenging STEEDS een
doktersvoorschrift zo vlug mogelijk binnenbrengen bij :

Willy Arras
Secretaris G.C.
KVK HOOIKT
Nachtegaalstraat 7
2500 – Koningshooikt
0477 670 601
willy.arras@telenet.be

-TER INFO : Zoals u kan vaststellen is er maar een beperkte tussenkomst voorzien van de
verzekering van de K.B.V.B.
- Indien u beter of vollediger wenst verzekerd te worden kan u eveneens kontakt opnemen
voor meer informatie
Wim Arras, Secretaris

Aangifteformulier KBVB
Attest ziekteverzekering  Pdf
Attest ziekteverzekering word document
Contact
KVK Hooikt G.C.

Willy Arras
KVK Hooikt Persverantwoordelijke

Dirk Bovyn

Sportieve Cel

Mail de Sportieve Cel
Webteam KVK HOOIKT

Mail het webteam
* Weekkalender * Wedstrijdbladen * Afgelastingen * Toog+tombola dienst * Ongevalsaangifte